Voordelen om via onze site te reserveren
Beste Prijs Garantie
Gratis annulering tot de dag van aankomst
Gratis wifi
Mac Hotels

Ziektekostenverzekering

Om onze toewijding tot de gezondheid en veiligheid van onze klanten te versterken en om u te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen profiteert u in 2021, als u rechtstreeks bij ons reserveert, van een gratis ziektekostenverzekering met dekking voor Covid-19.

U hoeft niets te doen; de verzekering wordt automatisch toegevoegd aan uw reservering en u zal verzekerd zijn vanaf uw aankomst in het hotel tot uw vertrek.

Onze ziektekostenverzekering bij Europ Assistance is inbegrepen bij directe reserveringen die telefonisch, per e-mail of op de officiële website worden gemaakt.

De verzekering omvat:

De verzekering omvat:

Inclusief doktersbezoeken, medicijnen voorgeschreven door een arts tijdens het eerste bezoek, kosten voor ziekenhuisopname en ambulancekosten op verzoek van een arts voor een lokale reis. Betaling van medische kosten in het land van verblijf is uitgesloten in die gevallen waarin de verzekerde een begunstigde is van de sociale zekerheid. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gevallen waarin de verzekerde om dringende redenen moet worden overgebracht naar een ziekenhuis dat niet tot de sociale zekerheid behoort. Kosten voor medicijnen of andere farmaceutische kosten die het gevolg zijn van verlenging van de aanvankelijk voorgeschreven behandeling of vanwege chronische ziekten zijn niet inbegrepen.

Spoedeisende behandelingen, exclusief endodontie, esthetische reconstructies van eerdere behandelingen, prothesen, kronen en implantaten.

Indien geautoriseerd door de verzekeraar. Het adres dat in het hotelcontract wordt vermeld, wordt gebruikt voor repatriëring.

Vervoer van het hotel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en terug, alleen in geval van ernstige ziekte of ongeluk waarvoor direct hulp nodig is zonder te wachten op een medisch consult.

Indien voorgeschreven door een arts en het onmogelijk is om te reizen.

Als de medereizigers niet terug kunnen keren met het reeds gereserveerde vervoersmiddelen, gaat het vervoer naar het gebruikelijke woonadres van de verzekerde.

Indien de verzekerde meer dan 5 dagen in het ziekenhuis is opgenomen en er geen familielid aanwezig is, wordt er een retourticket verschaft voor een metgezel.

Indien de verzekerde meer dan 5 dagen in het ziekenhuis ligt en er geen familielid aanwezig is, inclusief de verblijfskosten in een hotel na overlegging van de originele facturen en tot de vastgestelde limiet per dag.

Indien de verzekerde reist met afhankelijke personen of minderjarige kinderen onder de leeftijd van 14 jaar, die ook verzekerd zijn, en hen niet kan verzorgen door ziekte of ongeluk, zal een door de familie uit het land van herkomst aangewezen persoon worden voorzien van een retourticket om ze te begeleiden of EUROP ASSISTANCE zal zo snel mogelijk een persoon aanwijzen om hen te begeleiden bij hun terugreis.

Het oproepen van een arts en reiskosten voor een eerste bezoek. Vitale noodsituaties die naar de openbare diensten moeten worden gestuurd zijn niet inbegrepen.

Indien gewenst, oproepen van een ambulance voor niet urgente gevallen, afhankelijk van beschikbaarheid. De kosten zijn voor rekening van de verzekerde.

Indien de verzekerde in het ziekenhuis moet worden opgenomen, de kosten voor het verlengen van het verblijf van de medereizigers, die ook verzekerd zijn, tot de vastgestelde limiet per dag.

Indien de verzekerde in het ziekenhuis is opgenomen, de reiskosten van het hotel naar het ziekenhuis en vice-versa, tot de limiet vastgesteld per dag.

Indien de verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen en er is niemand om hem te vergezellen, zijn het verblijf en het ontbijt gedekt voor een metgezel die hem is komen vergezellen, op voorwaarde dat het ziekenhuis deze dienst verleent en dit medisch noodzakelijk is, tot de vastgestelde limiet per dag. Niet te combineren met andere voorzieningen die de kosten van een metgezel in het hotel dekken.

Het oplossen van alle vragen over bloedonderzoeken, medicijnen, enz. Advies over waar u indien nodig heen moet. Recepten worden niet telefonisch afgegeven. Service aangeboden van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Vervoer van het stoffelijke resten naar de plaats van begrafenis of crematie binnen uw woongemeente, evenals de kosten van balsemen, verplichte minimumkist en administratieve formaliteiten. De kosten van de begrafenisonderneming en de begrafenis zijn niet inbegrepen.

Als het vóór de overdracht wordt gecremeerd, omvat het de crematie, het vervoer en de aanwezigheid van een familielid indien dit om juridische en organisatorische redenen vereist is.

Indien niemand de stoffelijke resten naar huis kan begeleiden, krijgt een door de familie uit het land van herkomst aangewezen persoon een retourticket en kosten van levensonderhoud om ze te vergezellen, tot het vastgestelde maximum limiet per dag.

Tot de vastgestelde limiet en alleen als gevolg van het overlijden van een verzekerde, ernstig ongeval met ziekenhuisopname, ziekenhuisopname van een door de verzekering gedekt gezinslid, ernstige schade door brand, explosie, beroving of natuurgeweld, thuis of op de tweede verblijfplaats, of in hun tijdelijke werkruimte als de verzekerde een vrij beroep uitoefent of een bedrijf leidt en hun aanwezigheid absoluut noodzakelijk is, in geval van niet-disciplinair ontslag of overplaatsing die een adreswijziging inhoudt, om een ​​nieuwe baan te beginnen waarin hij de afgelopen 6 maanden niet heeft gewerkt of als de verzekerde is opgeroepen als partij, getuige of jurylid.

De verzekering is geldig voor verblijven gedurende 2021 en voor de duur van het verblijf.

In het geval van een ziekte of ongeval dient u eerst te bellen met +34 91.514.99.60

Details van de volledige polis bekijken