Voordelen om via onze site te reserveren
Beste Prijs Garantie
Gratis annulering tot de dag van aankomst
Gratis wifi
Foto1-1900

ESG-strategie 2024-2026

Mensen in het hart van onze strategie

Het jaar 2023 markeert een belangrijke evolutie in de strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Mac Groep. We zijn in 2016 begonnen met het structureren van deze strategie naar een meer transversale aanpak die de aspecten Sociaal, Milieu en Goed Bestuur verenigt onder het ESG-concept. (ESG is de Engelstalige afkorting).

Onder de toezeggingen op het gebied van duurzaamheid, bestuur en mensen die ons handelen van 2024 tot 2026 zullen leiden, zien we MENSEN als de echte hoofdrolspeler en leidraad van ons ESG-programma, waarbij we hun verwachtingen en behoeften erkennen:

  • De MENSEN die in onze hotels werken.
  • De MENSEN die in onze hotels komen verblijven.
  • De MENSEN die ons bedrijf leiden met transparantie, nauwkeurigheid, toegankelijkheid en passie.
  • De MENSEN die voordeel hebben van onze initiatieven en projecten, die profiteren van de positieve impact die we willen creëren.

Mensen zijn de essentie die ons drijft en ons doel belichaamt.

Ons ESG-beleid in 4 hoofdlijnen:

Foto2-500

Ethiek en goed beheer

Foto3-500

Management “van en met” de mensen van de Mac Groep

Foto4-500

Samenwerking en betrokkenheid bij de samenleving

Foto5-500

Duurzaamheidsmanagement

Deze hoofdlijnen worden versterkt door vernieuwde strategische doelstellingen voor de periode 2024-2026, die de leidraad vormen voor de jaarlijkse actieplannen van de Groep die gekoppeld zijn aan deze vier hoofdpunten.

Foto6-1200

Jaarverslag

Om ons succes en de evolutie van onze resultaten objectief te beoordelen, gebruiken we een indicatorenscorekaart, die sinds 2016 voortdurend wordt bijgewerkt. In 2023 hebben we deze indicatoren uitgebreid met de EINF-vereisten en in 2024 zullen we ze uitbreiden met de nieuwe ESRS-rapportagestandaarden die zijn afgeleid van de Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD.

Onze ESG-criteria zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, die tot doel hebben de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling van de 2030-agenda aan te pakken.

RSC jaarverslag 2022

ESG jaarverslag 2023